Fotografer

Navn Adresse Årstal Beskrivelse Levede Kilder
Andersen, Chr. Gravensgade 15 -1908      
Andersen, Margrethe Bredegade 18
Boulevarden 22
1904-?
?-1934
Først uddannet som telegrafist. Kom siden i lære hos en fotograf i København. Fuldendte sin uddannelse i Berlin, inden hun blev optaget som kompagnon hos Sophie Nielsen.   AB1967
Ballermann, Carl Ferdinand Heinrich Algade 7
Slotsgade 15
1880-1891
1891-1910
Født i Næstved. Gift med Anna Emilie Bentzen. Blev i 1910 fotograf i Tivoli i København, men vendte nogle år før sin død tilbage til Aalborg. 1847-1923 AB1967
Dokkedal, Johan Henrik Gravensgade 15
Nytorv 9
?-1875
1875-1890?
Antageligt startet som rejsende fotograf. Startede sit atelier i Gravensgade mellem 1861 og 1870. Hvornår han selv stoppede vides ikke, men en Frk. Dokkedal, der formodes at være hans datter, videreførte det til omkring 1890. 1824-1905 AB1967
Dynesen, Knud Vesterbro 57 1944-1947 Uddannet hos Werner Tønnies. Siden arkivar. 1915-1968 AB1967
Federspiel, Frederikke Bredegade 8 1876-1908 Født i Horsens. Uddannet fotograf i Hamburg. Uddannede en del senere kendte fotografer, herunder Ernst Gøpel, Fritz Karner og Georg Bendtzen Holm. 1839-1913 AB1967
Fritsche, C. Først Skolegade 345 (mat. nr.)
siden Store Vestergade 48
1855-1856 Første fastboende fotograf i Aalborg. Født i Berlin, flyttede sidenhen til Hamburg. Oplærte H. Tønnies i fotografiets kunst her i Aalborg. Ca. 1830-? AB1967
From-Løvstrøm, Axel Algade 7   Søn af Vilhelm From-Løvstrøm.   AB1967
From-Løvstrøm, Axel Jens Algade 7 1898-1933 Født i Næstved. Uddannet i Helsingør hos Peter Christensen, herefter i Berlin hos hoffotograf Oscar Roloff. Overtog i 11898 Tønnies oprindelige atelier i Algade 7. Gift med fotografen Anna Jensine Margrethe Hansen. Far til Vilhelm From-Løvstrøm. Far til Vilhelm From-Løvstrøm. 1872-1944 AB1967
From-Løvstrøm, Vilhelm Algade 7 1933- Søn af Axel Jens From-Løvstrøm. Far til Axel From-Løvstrøm. 1907- AB1967
Gebuhr, J. Bispensgade 21 1902-1906 Fotograf.   AB1967
Gøpel, Ernst Slotsgade 13
Bredegade 2
1895-1896
1896-1919
Født i København. Uddannet først hos kgl. Hoffotograf Budtz-Møller & Co, i København, siden hos Frederikke Federspiel i Aalborg, inden han i 1895 etablerede sit eget atelier. Gift med en datter af frisør Fabiansen. 1862-1919 AB1967
Hald, Herman Lorentz Andreas Gudichsen Algade 13 1876-1886 Født i Randers. Overtog i 1876 Zehngrafs atelier. Forlod fotografien i 1886 for at blive forretningsfører for forsikringsselskabet "Fremtiden", som han var medstifter af. Gift med Dorothea Kirstine Olkjær. 1845-1914 AB1967
Hansen, Anna Jensine Margrethe Algade 7 1901-1933 Gift med fotograf Axel Jens From-Løvstrøm. 1876-1952 AB1967
Holm, Georg Bendtzen Nørresundby
Bispensgade 12
Slotsgade 15
1901-1905
1905-?
?-?
Født i Aalborg. Uddannet hos Frederikke Federspiel 1896-1901. Opgav fotografien og startede et kioskselskab. 1883- AB1967
Jensen, Chr. "Muret Bro" (Algade 55)
Ved Stranden 3
Grønnegade 6
Jernbanevej 6
1870?-1878
1878-?
?-?
?-?
Fotograf, født i Ferslev. Kendt som Aalborgs første pressefotograf grundet et fotografi af kongefamilien fra invielsen af den første jernbanebro i 1879. 1836- AB1967
Jensen (Samer), Godtfred Algade 13
Danmarksgade 51
1894-1895
1895-1899
Født i Aabybro. Uddannet som lærer fra Ranum Seminarium. Supplerede i nogle år sine sparsomme indtægter som lærer ved at virke som fotograf indtil han i 1899 opnåede fast ansættelse ved skolevæsenet. Skiftede senere navn til Samer. 1869-1940 AB1967
Jørgensen, Julius Gammeltorv 1
Algade 49
Danmarksgade 54
1884-1886
1886-1895
1895-1922
Født i Vrejlev i Vendsyssel. Gift med Augusta Jensen, datter af kaffebrænder Jensen i Adelgade. 1858-1922 AB1967
Karner, Fritz Gravensgade 15
Bispensgade 21
Algade 49
Boulevarden 4
1900-1904
1904-1918
1918-1930
1930-1951
Født i Annerup i Ellidshøj sogn. Uddannet hos fotograf Chr. Gandrup i Holbæk, herefter rejsefotograf i Norge og Østpreussen inden han blev medhjælper i Frederikke Federspiels atelier. Havde først et års tid fælles atelier med vennen Poul Povlsen. Overtog i 1904 fotograf J. Gebuhrs atelier. Gift med Magda Aurora Christensen. Far til Poul Karner. 1874-1955 AB1967
Karner, Poul Boulevarden 4 1930-1939 Fotograf og journalist. Søn af fotograf Fritz Karner. Uddannet i Paris og Zürich, herefter kompagnon i faderens atelier inden han gik ind i journalistik.   AB1967
Madsen, Dagny Algade 57 1921-1938 Datter af fotograf Niels Christian Madsen. Videreførte nogle år faderens atelier. 1890-1943 AB1967
Madsen, Niels Christian Algade 57 1888-1921 Født i Torum sogn i Salling. Far til Dagny Madsen. 1858-1921 AB1967
Monberg, Knud Valdemar Bispensgade 12 1892-1897   1868-1913 AB1967
Nielsen, Sophie Bredegade 18
Boulevarden 22
1896-?
?-1934
Født i Bjerringbro. Uddannet først ved husvæsenet. Virkede først som husjomfru, men kom senere i lære hos modefotografen S. Juncher-Jensen i København. Efter forskellige ansættelser i ind- og udland oprettede hun eget atelier i Aalborg. Optog sin niece Margrethe Andersen som kompagnon i 1904. 1857-1941 AB1967
Olsson, Nils Gravensgade 15 ?-195? Født i Ystad. Uddannet hos broderen Per Olsson, som han siden blev kompagnon med. 1890- AB1967
Olsson, Per Gravensgade 15 1908-1922 Født i Ystad. Uddannet hos kgl. Hoffotograf Marcus, herefter i München. Først arbejdede han for firmaet Jørgensen i Herning inden han blev bestyrer for fotograf Chr. Andersen. Overtog herefter Chr. Andersens forretning. Forlod fotograferingen til fordel for ejendomshandel. Flyttede siden tilbage til Sverige. Bror til Nils Olsson. -1958 AB1967
Pahl, Hermann Algade 7 1865-? Elev af Heinrich Tønnies.   AB1967
Tromholt, Emil Gravensgade 14
Gravensgade 15
Slotsgade 15
1897-?
?-?
?-?
Født i Randers. Var i 1897 fotograf i Svendborg inden han samme år kom til Aalborg. 1868- AB1967
Tønnies, Emil Nytorv 8 1903-1923 Søn af Heinrich Tønnies. Uddannet først hos faderen, siden hos den kendte Berliner-fotograf August Andrée, hvis datter Bertha blev hans kone i 1887. Flyttede herefter hjem til Aalborg og arbejdede i faderens atelier, som han overtog efter dennes død. Far til Werner og Lili Tønnies. 1860-1923 AB1967
Tønnies, Johan Georg Heinrich Ludvig Store Vestergade 48 (det senere nr. 18)
Algade 7
Nytorv 3
Nytorv 8
1856-1861
1861-1865
1865-1880
1880-1903
Aalborgs kendteste fotograf. Født i Grünenplan i Braunschweig. Oprindelig uddannet som glasmaler og -sliber. Gift 1853 med Emma Müller i Grünenplan. Arbejdede først på glasværket Conradsminde i Rold, sidenhen på Aalborg Glasværk før han startede som fotograf. Uddannet som fotograf af C. Fritsche i 1855-56. Far til Ida Tønnies, Emil Tønnies og Emma Tønnies. 1825-1903 AB1967
Tønnies, Lili Nytorv 8 1923-1956. Datter af Emil Tønnies. Assisterede broderen Werner Tønnies i firmaet efter faderens død og drev det videre til 1956 efter broderens død, hvor det var verdens første 100-års jubilæum for et fotografisk atelier.   AB1967
Tønnies, Werner Nytorv 8 1923-1951 Søn af Emil Tønnies. Uddannet først hos faderen, siden i Bern i Schweiz. Blev allerede optaget i firmaet i 1909. Overtog firmaet ved faderens død hulpet af søsteren Lili Tønnies. 1890-1951 AB1967
Weninger, Heinrich

 

 

  "Chemiker fra Wien", fotograf. Den først kendte fotograf i Aalborg. Tilbragte kun 20 dage i Aalborg i 1843 men nåede på denne korte tid at tage en del fotografier af Aalborg. ? AB1967
Zehngraf, Christian Antoni Algade 13 1864-1875 Født i Svendborg. Først uddannet på kunstakademiet i København. Gift med Rebekka de Lemos, datter af Josua de Lemos. 1816-1880 AB1967