Borgmestre, rådmænd og andre embedsmænd

Aalborg fik sine købstadsprivilegier i 1342, og fra da af fik byen borgmestre og rådmænd. Imidlertid kender man først fra 1438 nærmere til dem.

Aalborg Kommune er opstået efter flere sammenlægninger, først i 1950 af den oprindelige Aalborg Kommune (Aalborg Købstad) og Nørre Tranders Kommune. Herefter i 1970 af

Aalborg Kommune
Hasseris Kommune
Sønder Tranders Kommune
Ellidshøj-Svenstrup Kommune
Ferslev-Dall-Volsted Kommune
Gunderup-Nøvling Kommune
Horsens-Hammer Kommune
Nørholm Kommune
Nørresundby Kommune
Romdrup-Klarup Kommune
Sulsted-Ajstrup Kommune
Sønderholm-Frejlev Kommune
Vadum Kommune

I 2007 vil Aalborg Kommune yderligere blive lagt sammen med den nuværende Nibe Kommune, Hals Kommune og Sejlflod Kommune.

Nibe Kommune opstod i 1970 som en sammenlægning af

Hals kommune

Sejlflod Kommune

 

Aalborg

Borgmestre

Fra 1438 havde Aalborg 2 borgmestre. Dette varede indtil 1794?, hvorefter man nøjedes med en borgmester af gangen.

Nr. Navn Aktiv periode Kommentarer Levede Kilder
1 Alfarsen (Ifvarsen, Iversen), Peder        
2 Thuesen, Thue        
3 Becher, Detmar ((Thetmar) Henrichsen        
4 Gødrichsen (Giørichsen, Giøtherichsen), Thomas        
5 Mekelberg, Arend        
6 Pedersen, Thomas        
7 Winther, Christen        
8 Smidt (eller Smith, Smedh), Johan        
9 Due, Robert        
10 Jyde, Hans        
11 Eskildsen, Søren        
12 Olufsen, Iver        
13 Wognsen, Claus        
14 Thomsen, Lazarus        
15 Pedersen, Michel        
16 Michelsen, Peder        
17 Nielsen, Peder        
18 Hogensen (eller Wogensen), Abraham        
19 Jensen, Søren        
20 Sørensen, Peder (eller Niels)        
21 Bartholumæusen, Hans Først i 1500-tallet      
22 Jensen, Mourik        
23 Hansen, Michel        
24 Jensen, Niels        
25 Husum, Hans        
26 Pedersen, Røde Jeppe        
27 Ostesen, Jeppe        
28 Andersen eller Jensen, Halli        
29 Pedersen, Christen        
30 Køning, Jørgen 1550-1569   -1569  
31 Skriver, Christen 1557-?      
32 Michelsen, Christen 1570      
33 Nørholm, Jens Christensen 1573-1576   -1576  
34 Finde, Peder 1585-?      
35 Pop, Povl Poulsen 1576-1579   -1597  
36 Lambertsen, Hans 1579-1      
37 Christensen, Frederich 1586-1616   -1616  
38 Skriver, Niels Iversen 1599-1617   -1617 AF2005
39 Wandel, Hans Pedersen 1614-16x.   -1622 AF2005
40 Olufsen, Jørgen 1618-1645   -1645  
41 Skriver, Lars Hansen 1622-16   1579-1630  
42 Sørensen, Hans (Senior) 1625-1630   1591-1651  
43 Grubbe, Didrik 1630-1643   -1643  
? de Hemmer, Christoffer 1631-ca. 1648   -1658  
44 Suur, Thomas Lauritsen 16 -1654   ca. 1606-1654  
45 van Ginckel, Christen 1643-   1598-ca 1675  
46 Sørensen, Hans (Junior) 1646-1656   -1656  
47 Calow, Daniel 1661-1682   1614-1686  
48 Hemmer, Henrich de 1660-16   -1676  
49 Willumsen, Mogens 1671      
50 Urbansen, Jacob 16-1682   -1682  
51 Werchmester, Hermann 1682-1713 Svoger til Søren Brunow. 1628-1713  
52 Brunow, Søren 1682-1713 Svoger til Herman Werchmester. 1651-1713  
53 Reenberg, Peder Hegelund 1694-1   1658-1744  
54 Juul, Mathias 1710-   -1729  
55 Gjørup, Christian 1713-1   1668-1731  
56 Grotum, Henrich Himmerig Viceborgmester i Aalborg 1715-1728, Borgmester 1728-1730, Overborgmester 1730- 1768   1685-1768  
57 Pedersen, Jacob     -1718  
58 Soelberg, Christian 1729-1759   -1759  
59 Berregaard, Lauritz 1733-1764   1707-1764  
60 Wognsen, Christen 1755-1774   1699-1774  
61 Rübner, Christian Leonhard 1763-1794   1719-1803  
62 Torp, Peder 1767-1769   1712-1769  
63 Bracht, Christian Fredrik Tønder v. 1774-1797   1752-1821  
64 Hornsyld, David 1797-1831   1762-1835  
65 Schmidt, Johan Ludvig 1833-1837 Konstitueret borgmester fra 1825 1784-1837  
66 Mørch, Axel Møller 1837-1863   1797-1876  
67 Stricker, Georg Alexander Romeling 1863-1880   1807-1880  
68 Skrike, Jacob Philip Andreas 1880-1885   1840-1905  
69 Simony, Johan. Frederik 1885-1897   1846-1920  
70 Bornemann, Johan Georg Frederik von 1897-1919 Sidste kongeligt udnævnte borgmester. Tilhørte Højre. 1854-1932  
71 Hansen, P. 1919-1921 Første folkevalgte borgmester. Bogtrykker.    
72 Olsen, A. F. 1921-1924 Radikale venstre.    
73 Jørgensen, Marinus 1925-1945 Socialdemokratisk politiker. Oprindelig postbud. 1877- 1955  
74 Andersen, Marius 1945-1954 Socialdemokratisk politiker    
75 Jensen, Jens 1954-1962 Socialdemokratisk politiker    
76 Christensen, Thorvald 1962-1970 Socialdemokratisk politiker -31. Mar. 1970  
77 Andersen, Marius "Bus-Marius" 1970-1981 Socialdemokratisk politiker 1924-1997 Wikipedia
78 Kjær, Kai 1982-1997 Socialdemokratisk politiker    
79 Jensen, Henning G. 1998-20xx Socialdemokratisk politiker 1950-  
           

 

       
       
       
       
       
Larsen, Carlo Vice1958-1962. Socialdemokratisk politiker.    
       

 

Rådmænd

Fra 1438 indtil omkring år 1600 havde Aalborg 12 rådmænd af gangen. Herefter skar man det ned til 10, for fra omkring 1682 at udgøres af 3.

Nr. Navn   Levede Kilder
  Maltisen, Oluf      
  Bork, Malthias      
  Becher, Detmar Henrichsen      
  Godrichsen, Thomas      
  Smit (Smith, Smed, Smedh), Johan      
  Winther, Christen      
  Brabandh, Henrich      
  Nielsen, Peder      
  Due, Robert      
  Eskildsen, Søren      
  Svendsen, Peder      
  Pedersen, Michel      
  Bagger, Svend      
  Thomsen, Lazarus      
  Hogensen (eller Wognsen), Abraham      
  Jensen, Søren      
  Reff, Morten      
  Kat, Niss (Niels)      
  Sørensen, Peder      
  Jensen, Niels      
  Husum, Hans      
  Ostesen, Jeppe (Jørgen)      
  Skriver, Christen      
  Krag, Johannes      
  Køning, Jørgen      
  Clausen, Peder      
  Pedersen, Jep      
  Krøner, Oluf      
  Cotti, Stuer Rasmus      
  Pedersen, Malti      
  Mathisen, Søren      
  Michelsen, Christen      
  Nørholm, Jens Christensen      
  Petersen, Frantz      
  Krag, Anders Madsen      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  Skriver, Niels Iversen Rådmand i Aalborg 15x-159x. -1617 AF2005
  Christensen, Niels Rådmand i Aalborg 1587-1608. -1608 AF2005
  Grubbe, Didrik Rådmand fra 1598-1630. -1643  
  Olufsen, Jørgen Rådmand i Aalborg fra 1598-1608    
  Hals, Jens Andersen Rådmand i Aalborg 1616-1630   AF2005
  Suur, Laurids Jensøn Rådmand i Aalborg ca. 1618-1632 -1632  
  Markvordsen, Claus Rådmand i Aalborg omkring 1635   AF2005
  van Distelberg Rådmand i Aalborg ?    
  Brandt, Johan Rådmand i Aalborg 1625    
  Snitlach, Hüberth Rådmand i Aalborg    
  Suur, Laurids Lauridsen Rådmand i Aalborg 1636-16 ca. 1605-1649  
  Calow, Daniel Rådmand i Aalborg 1647-1660    
  Suur, Bage Lauridsen Rådmand i Aalborg 1666-1678 Ca. 1631-1678  
  Jensen, Erik Rådmand i Aalborg    
  Naschou, Tobias Rådmand i Aalborg 1754-1755 1726-1755  
         
  Thorbrøgger, Scule Theodor Rådmand i Aalborg 1839-?    
  Simoni, Frederik Rådmand i Aalborg 1845-1860    
  Quist, Johannes Marius Rådmand i Aalborg 1847-1857.    
         
         
         

 

 

Toldere

Tolder, Hans Bartholumæusen Tolder i Aalborg 1509-    
Beck, Peder Toldskriver i Aalborg. Gift med Maren Jørgensdatter. -1561  
Wandel, Hans Andersen Tolder i Aalborg 15x-1614?   AF2005
Sørensen, Hans Tolder i Aalborg 1625